Actuele situatie Grip m.b.t. het coronavirus

Kinderen t/m 12 jaar

Grip is 11 mei weer gestart met het begeleiden van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen kunnen weer zowel individueel als in de groep worden begeleid. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; de overheid geeft aan dat kinderen veilig contact met elkaar kunnen hebben. Let op:  het algemene beleid geldt wel altijd (zie ‘Algemeen beleid’).

 

Tieners

Inmiddels zijn we ook weer begonnen met het begeleiden van tieners. Voor tieners (t/m 17 jaar) geldt nu dat zij ook weer in groepsverband zonder 1,5 meter afstand mogen worden begeleid, maar dit kunnen wij planning-technisch helaas nog niet bieden. In september hopen we alle tieners weer in groepsverband te kunnen begeleiden. Tot die tijd blijft het bij individuele begeleiding. Omdat wij maar een beperkt aantal begeleiders en een beperkte ruimte beschikbaar hebben, hebben we hierin keuzes moeten maken. Sommige deelnemers uit een groep worden bijvoorbeeld afgewisseld; de ene week komt de ene deelnemer, de week erop de andere deelnemer. De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht.

 

Volwassenen

Voor volwassenen geldt dat zij nog niet in groepsverband mogen worden begeleid. Dit betekent dat wij hen alleen individueel kunnen begeleiden. Ook hier geldt dat wij maar een beperkt aantal begeleiders en een beperkte ruimte beschikbaar hebben. Deelnemers hebben bericht gekregen over hun mogelijkheden voor begeleiding. Voor volwassenen gelden naast de algemene regels (zie algemeen beleid!) de volgende regels m.b.t. de begeleiding:

  • Er moet 1,5 meter afstand worden bewaard
  • Iedereen gaat verspreid over het terrein aan het werk (waar mogelijk vooral buiten)

Algemeen beleid m.b.t. het coronavirus

Wij adviseren deelnemers en medewerkers om de volgende maatregelen te nemen:

  • Blijf thuis bij Corona-achtige klachten (hoesten, verkoudheid, koorts, benauwd)
  • Blijf thuis als medebewoners Corona-achtige klachten hebben
  • Schud geen handen: wij begroeten elkaar graag met een glimlach
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Nies, als dit mogelijk is, in de binnenkant van je elleboog
  • Was regelmatig je handen meer en vloeibare zeep
  • Gebruik geen handdoeken, maar papieren doekjes om je handen te drogen

Updates vanuit de Profila Zorggroep

Sinds eind februari is het Coronavirus in Nederland, en het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen. Bij de Profila Zorggroep is tot nu toe nog geen sprake van besmetting met het Corona-virus. Bij de Profila Zorggroep (waarvan Profila Zorg, EBC Zorg en stichting ‘Grip op je leven’ deel uitmaken) volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD rondom het Coronavirus om onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Als zorgorganisatie zijn wij altijd al alert op hygiëne, maar nu hebben wij een aantal extra maatregelen genomen om het risico op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken. Onze medewerkers weten wanneer ze actie moeten ondernemen als een bewoner symptomen heeft of als ze zelf symptomen vertonen. Wij volgen daarin het advies van het RIVM.

 

Update 11 juni: