Doel van de begeleidingStichting Grip

Begeleiding bij Grip is gericht op de volgende doelen:

  • Preventie
    Escalatie van een situatie voorkomen door tijdig te signaleren en te reageren. Door observatie en persoonlijk contact kan er tijdig ingespeeld worden op kwetsbare situaties thuis, op school en in de buurt.
  • Stabilisatie
    Het is van belang dat een hulpvrager begeleiding krijgt die bij hem of haar past. Zowel op de korte als op de langere termijn. Indien nodig individueel, wanneer het kan in een groep. Er wordt vanuit Grip gestreefd naar nauwe samenwerking tussen begeleider en het netwerk van de hulpvrager.
  • Persoonlijke groei
    Grip streeft er naar de eigen kracht van de hulpvrager en zijn/haar netwerk zo te versterken dat professionele begeleiding kan worden afgebouwd.