Stichting GripOm bij Grip zorg te ontvangen is een indicatiestelling zorg vereist. Neem hiervoor contact op met de gemeente: WMO team bij 18 jaar en ouder, Centrum voor Jeugd en Gezin wanneer het gaat om een potentiële deelnemer van Grip jonger dan 18 jaar.

Wanneer de indicatie is verleend is het mogelijk zorg bij Grip te ontvangen. Vul hiervoor het intakeformulier in. Hierna wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de mogelijkheden besproken. Hierna ontvangt u binnen een week terugkoppeling of het mogelijk is de zorg direct te laten aanvangen of dat het plaatsen op de wachtlijst noodzakelijk is.