Grip begeleidt normaal tot hoog begaafde tieners met een zorgvraag. Het gaat hier bijvoorbeeld om autisme, ADHD, PDD-NOS en hechtingsproblematiek. Wanneer de tiener nog naar school gaat, vindt de begeleiding plaats buiten schooltijd, zowel doordeweeks als op zaterdag (zie aanbod kinderen). Is dit niet het geval, dan is er ook mogelijkheid tot begeleiding onder schooltijden in de vorm van dagbesteding of ambulante begeleiding (zie aanbod volwassenen). Begeleiding vindt plaats op basis van een indicatie vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Tienerchill

Speciaal voor de tieners biedt Grip tienerchillavonden.Tieners (vanaf 13 jaar) kunnen hieraan deelnemen. In de even weken op vrijdagavond komen zij bij elkaar om samen gezellige dingen te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Filmpje kijken
  • Lasergamen
  • Zwemmen
  • Spellen

Welke activiteit er precies zal plaatsvinden wordt steeds samen met de groep afgesproken. De tienerchillavond is van 18:30 uur tot 21:30 uur op de locatie in Nunspeet.

activiteiten3