Grip begeleidt normaal tot hoog begaafde volwassenen met een zorgvraag. Het gaat hier bijvoorbeeld om autisme, ADHD, PDD-NOS, depressie en angst. De begeleiding vindt doordeweeks plaats . Het aantal uur begeleiding is afhankelijk van de deelnemer. Begeleiding voor volwassenen is op basis van een indicatie vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB), Zorg in Natura (ZIN) of Wet langdurige zorg (Wlz). Grip biedt volwassenen zowel groepsbegeleiding (voornamelijk dagbesteding) als individuele begeleiding, op locatie bij Grip en ambulant.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding voor volwassenen is vooral arbeidsmatige dagbesteding. Tijdens de dagbesteding is er ruimte voor bijvoorbeeld:

  • Paardenactiviteiten (o.a. verzorgen, rijden, horse sense)
  • Groenactiviteiten (o.a. bosbouw, groenbeheer en tuinklussen; Grip werkt samen met Staatsbosbeheer en Natuurmomenten)
  • Klussen op het terrein van Grip (o.a. PC-werk, onderhoud aan auto’s, houthakken)
  • Dierverzorging (o.a. uitmesten, voeren)

Individuele begeleiding

Grip biedt de deelnemers drie vormen van individuele begeleiding aan:

  • ambulante begeleiding (aan huis)
  • één op één begeleiding bij Grip
  • één op één begeleiding binnen een groep bij Grip

Er kunnen allerlei activiteiten worden gedaan, net als tijdens de arbeidsmatige dagbesteding. We zoeken voor elke volwassene activiteiten die bij hem of haar passen.

IMG_1640
begeleidingsmogelijkheden of activiteiten