Voor alle deelnemers van Grip en de andere cliënten van de Profila Zorggroep er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar. Een vertrouwenspersoon is er speciaal voor alle cliënten van de Profila Zorggroep en komt op voor de belangen van de cliënt.

Daarnaast is er voor cliënten én verwanten een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is onpartijdig en kan optreden als bemiddelaar. Een klachtenfunctionaris kan dus ook benaderd worden door verwanten van een cliënt. Een vertrouwenspersoon kan bij het indienen van een klacht ondersteuning bieden aan een cliënt.

 

Vertrouwenspersonen Grip op je leven
Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor deelnemers die vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Bij Grip hebben we een vertrouwenspersoon voor jongeren onder de 18 jaar en voor volwassen deelnemers.

 

Klachtenregeling van de Profila Zorggroep

Raadpleeg ons klachtenreglement.