Cliënten van Grip op je leven kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Zo kunnen cliënten vertrouwelijk praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Daarom is de vertrouwenspersoon niet in dienst bij Grip op je leven. 

De vertrouwenspersoon voor cliënten van Grip op je leven is Ingrid Middelkoop, van het CBKZ. Bij haar kun je terecht met vragen of dingen waar je je zorgen over maakt. Ingrid kan je ook bijstaan als je een klacht hebt.

Ingrid Middelkoop

Telefoonnummer: 0183-682829 (van 9u tot 17u)
Emailvertrouwenspersoon@cbkz.nl
Ze probeert binnen 2 werkdagen te reageren.

Klachtenregeling van Grip op je leven: 

Raadpleeg ons klachtenreglement. 
(Je wordt doorgestuurd naar de website van Profila Zorggroep)