MijnDossier is een beveiligde website waarmee deelnemers en verwanten of vertegenwoordigers op een eenvoudige manier gegevens uit het cliëntdossier kunnen raadplegen.
MijnDossier geeft geen volledige inzage in het cliëntdossier maar geeft wel de mogelijkheid om gedeelten ervan te bekijken.

Je hebt als deelnemer de mogelijkheid om een account aan te vragen voor jezelf en voor maximaal drie vertegenwoordigers. Het aanvragen van een account kan gedaan worden bij de persoonlijk begeleider.
Voor het aanvragen van een account zijn een persoonlijk mobiel telefoonnummer en een e-mailadres vereist. Heb je dat niet, dan kun je geen toegang krijgen tot het portaal. Je kunt dan wel iemand machtigen die voor je in kan loggen. Het mobiele nummer is nodig om je tijdens het inloggen een sms te kunnen sturen. Dit is een extra beveiligingsstap waarmee wij de veiligheid van je gegevens kunnen garanderen.

Voor het gebruiken van MijnDossier zijn regels opgesteld. Deze staan op de inlogpagina van Mijn Dossier.

 

Inloggen Mijn Dossier:

https://pluriform.profilazorg.nl/client/login?original-url=%2Fclient