Tijd

Grip is doorlopend op zoek naar positieve, enthousiaste vrijwilligers met een opleiding in de zorg. Een middag per
week meehelpen in de begeleiding? Of onze paarden en anderen dieren verzorgen op zondag? Kijk onder
werken bij’ voor de vacaturetekst.

Geld

Donateurs van Stichting Grip op je Leven kunnen schenkingen aftrekken van de belasting door de ANBI-status van de organisatie. Omdat de bijkomende kosten van de zorg bij Grip niet volledig gefinancierd kunnen worden, zijn giften meer dan welkom! De giften kunnen ook geschonken worden aan een specifiek doel.

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer: NL76RABO0354685104 t.n.v. Stichting Grip Op Je Leven.

Klik op deze link voor het  Standaardformulier publicatieplicht Grip in het kader van de ANBI regels

Promotie

Naamsbekendheid binnen de regio noord West Veluwe is cruciaal om de juiste mensen te bereiken! Maak mensen die baat kunnen hebben met de zorg die Grip bied bekend met de stichting, deel onze Facebookpagina of plaats een artikel over Grip in een blad waar u copy voor levert.