Wie zijn wij

Grip op je leven helpt -door ervaringsleren met dieren en natuur- psychisch kwetsbare personen inzicht te krijgen in hoe ze zélf grip op hun leven kunnen krijgen en behouden.
Grip richt zich op normaal tot hoog begaafde kinderen, tieners en volwassenen met een zorgvraag op verschillende gebieden, zoals:

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • AD(H)D
 • Angstproblematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Depressie

Geschiedenis

Eerste team Stichting GripDe oprichting van Stichting Grip op je Leven

In 2002 werd Johan de Vlugt, psychiatrisch verpleegkundige en gespecialiseerd in autisme, gevraagd door een behandelaar van de GGZ-instelling waar hij werkte om een jongere met ASS te begeleiden met inzet van zijn eigen paarden en honden. Het positieve effect van de dieren en de natuur op jongeren met psychiatrische noden leidde in 2003 tot de oprichting van Stichting Grip op je Leven door Johan en Jaike de Vlugt en Ab en Carla Venema. In de dertien jaar die hierop volgden ontvingen circa 400 jeugdigen en ouderen met Autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek en andere psychiatrische noden kortere of langere tijd begeleiding bij Grip.

Enkele cijfers:

 • In 2003 had Grip 20 deelnemers in begeleiding en in de loop der jaren is de stichting doorgegroeid tot ruim 100 deelnemers in 2017.
  Zij ontvangen begeleiding in de vorm van groepsbegeleiding, dagbesteding of individuele begeleiding.
 • 68% van de deelnemers is onder de 18 jaar.
 • Er zijn 15 beroepskrachten in dienst bij Grip.
 • Op dit moment zijn er 9 stagiaires en 15 vrijwilligers betrokken bij Grip
 • Grip is actief op 3 locaties: de hoofdlocatie aan de Eperweg, in Harderwijk op het terrein van Sonnevanck, en een educatieve stal De Beestenboel als time-out-plek op de Dr A. Verschoorschool.
 • In 2011 is een pilot gestart op de Dr. A. Verschoorschool, wat in 2012 heeft geleid tot de opening van onze educatieve stal De Beestenboel.
 • Grip biedt jaarlijks aan 8 MBO studenten Zorg en Welzijn (niveau 4) of HBO studenten (sociale studies 3e jaars ) een jaarstage aan.
 • In 2015 is een onderzoek uitgevoerd bij Stichting Grip op je Leven door de Hogeschool Utrecht naar de betekenis van dieren in de begeleiding voor jeugdigen met een GGZ-indicatie. Meer informatie hierover staat op de site www.grip-methodiek.nl.

Bestuur

Stichting Grip op je Leven is een Algemeen Nut Beogende Instelling die sinds 1 januari 2017 onderdeel uitmaakt van de Profila Zorggroep. Het bestuur ziet er als volgt uit:

Deelnemerraad

De deelnemerraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van Grip. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies aan het bestuur. De input van dit team is belangrijk omdat de leden spreken uit eigen ervaring als (ouder van een) deelnemer. U kunt contact opnemen met de raad via deelnemerraad@gmail.com.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en overlegt hierover met de raad van bestuur. De relatie tussen beide raden heeft als basis de Zorgbrede Governance Code.

Leden Aftredend
Albert Kerssies, voorzitter januari 2024
Wout Oldhoff, vice-voorzitter juni 2025
Wim van Ginkel juni 2025
Petra van der Horst januari 2025
Erwin Beers juni 2024

 

Leden Hernoembaar
Albert Kerssies, voorzitter januari 2024
Erwin Beers, vice-voorzitter juni 2024
Wim van Ginkel juni 2025
Sarah de Greef januari 2026
Sjaak den Heijer januari 2026