7014De natuur en de aanwezigheid van dieren zijn kernelementen in de begeleiding. Paarden nemen een bijzondere plaats in en deze methodiek is verder beschreven op de website www.grip-methodiek.nl. Middels de activiteiten wordt gewerkt aan vooraf opgestelde doelen en worden de mantelzorgers van de deelnemers ondersteund. “Deelnemer” omdat het vertrekpunt gelijkwaardigheid is en de aanpak focust op de mogelijkheden en de eigen kracht. De rust van de natuur heeft een positieve uitwerking  op mensen. Kinderen kunnen hun energie kwijt tijdens het buiten spelen en leren tegelijkertijd  omgaan met andere kinderen. Bij Grip wordt met onafgebroken toezicht gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en wordt de sociale en praktische zelfredzaamheid gestimuleerd. Ook (jong) volwassenen met psychiatrische noden kunnen baat hebben bij buitenactiviteiten. Ze kunnen vaak de prestatiedruk vanuit de maatschappij niet goed aan en vinden balans en eigenwaarde  door activiteiten en dagbesteding  in de buitenlucht en met dieren. De omgang met (landbouw) huisdieren wordt ervaren als bijzonder zinvol omdat zij afhankelijk zijn van onze zorg. Naast dieren wordt er dagbesteding aangeboden in de zorggarage (auto’s), groenonderhoud (tuinen en plantsoenen) en bosbouw. Momenteel ontvangen ruim 100 deelnemers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD, PDD-NOS of  hechtingsproblematiek zorg* bij Grip.

* Grip biedt Individuele begeleiding, Ambulante begeleiding, Groepsbegeleiding en Dagbesteding