Vanaf september 2018: project ‘Met Grip (terug) naar school’

Omdat iedere jongere het verdient om met energie en plezier naar school te gaan!
Niet voor iedereen is naar school gaan vanzelfsprekend. Zo worden sommige jongeren gepest, of krijgt iemand met autisme zoveel prikkels binnen dat hij of zij de schooldag niet kan volhouden. Deze jongeren komen thuis te zitten, of ze dreigen uit te vallen. Speciaal voor deze middelare school scholieren en mbo’ers t/m 18 jaar heeft Grip een project ontwikkeld: ‘met Grip Terug naar School’.

Wat houdt het project in?

In dit project van Grip leren jongeren door te ervaren. En wát ze leren, helpt om weer met energie en plezier naar school te gaan!

In dit project zet Grip dieren en de natuur in om de jongeren te helpen bij het krijgen van inzicht in hun gedrag en hoe ze daaraan kunnen werken. Ze krijgen handvatten, bijvoorbeeld voor het omgaan met emoties en het verbeteren van hun concentratie, zodat ze (weer) naar school kunnen. De natuur is prikkelarm en helpt de jongeren om het hoofd leeg te maken. Dieren zorgen voor ontspanning, maar ook voor uitdagingen. Door het aangaan van die uitdagingen doen de jongeren ervaringen op die hen helpen op de weg (terug) naar school.
Het project bestaat uit twee onderdelen: het standaardpakket en het verrijkingspakket. Het verrijkingspakket kan naast het standaardpakket worden ingezet als het standaardpakket niet voldoende is om de jongere te helpen.
Standaardpakket

Het standaardpakket bestaat uit drie onderdelen per week: A, B en C.

Onderdeel A is een dagdeel dagbesteding in een bestaande groep van Grip (min. vier en max. acht deelnemers). De jongere draait dan mee in de dierverzorging. Door het fysiek bezig zijn maken de jongeren hun hoofd leeg, zodat ze daarna kunnen werken aan hun leerdoelen.
Onderdeel B is een individueel gesprek van een uur met een persoonlijk begeleider. De begeleider gaat met de jongere in gesprek vanuit de oplossingsgerichte methodiek. Door deze methodiek wordt de jongere gestimuleerd om zelf met oplossingen te komen voor de problemen waar hij/zij tegenaan loopt. Vervolgens maakt de jongere samen met de begeleider een plan voor thuis en school.
Onderdeel C is de samenwerkingstijd van Grip met andere betrokkenen. Grip werkt nauw samen met de school, ouders/verzorgers, verwijzers en eventuele andere betrokkenen bij de jongere.

 

Verrijkingspakket (optioneel)
Het verrijkingspakket is optioneel, en wordt ingezet als het standaardpakket niet toereikend is. Dit pakket omvat verschillende modules. Een module bestaat uit 3 tot 8 sessies van anderhalf uur over een specifiek thema, gebaseerd op de executieve functies, zoals ‘omgaan met emoties’ en ‘concentratie’. Welke modules module(s) de jongere volgt hangt af van de behoefte. Tijdens zo’n wekelijkse sessie van anderhalf uur werkt de jongere samen met een begeleider aan een specifiek thema, om daarna samen te reflecteren op de situaties die de jongere is tegengekomen.
Dit vergroot het inzicht in het gedrag. We bieden de volgende modules:

 

  • Organiseren
  • Informatieverwerking (werkgeheugen)
  • Gericht handelen, evalueren en vertrouwen in doel (zelfmonitoring, -sturing)
  • Omgaan met prikkels (inhibitie)
  • Omgaan met emoties (emotieregulatie)
  • Volgehouden aandacht (concentratie)
  • Omgaan met het onverwachtse (flexibiliteit)
  • Doorzettingsvermogen

 

Geïnteresseerd?

Het project start in september 2018. Instromen kan op elk moment; na aanmelding start de jongere na +/- 2 weken.

De begeleiding zal zo kort zijn als mogelijk, en zo lang als nodig. Zodra de jongere zelf de regie heeft over zijn/haar leven en zonder Grip verder kan, stopt de begeleiding.

Neem contact met ons op…
…of laat je gegevens achter, dan bellen wij jou!*
*Let op: ben je jonger dan 16 jaar, vraag dan toestemming aan je ouders.

1.Voor meer informatie kun je contact opnemen met Grip via judit@stichtinggripopjeleven.nl of door te bellen naar 0341-434120

2.Meld je aan bij Grip voor een intakegesprek; daarna gaan we met het CJG in gesprek of Grip de juiste plek is

3.Grip stelt in samenwerking met alle betrokkenen een zorgplan op, dat na 6-8 weken wordt geëvalueerd

  • Het gebruik van je persoonlijke gegevens hebben we beschreven in ons privacybeleid.