Deelnemers van Grip op je leven hebben recht op een vertrouwenspersoon. Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor deelnemers die vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Daarom is de vertrouwenspersoon niet in dienst bij de Profila Zorggroep.

In deze brochure lees je waarom je recht hebt op een vertrouwenspersoon en wat die vertrouwenspersoon allemaal voor je kan doen.

De vertrouwenspersoon voor volwassen deelnemers van Grip op je leven is Alie de Hoog, van het CBKZ. Bij haar kun je terecht met met vragen of dingen waar je je zorgen over maakt. Alie kan je ook bijstaan als je een klacht hebt.

Alie de Hoog
alie_0.png

Telefoonnummer: 0183-682829 (van 9u tot 17u)
Email: vertrouwenspersoon@cbkz.nl
Ze probeert binnen 2 werkdagen te reageren.

De Wet Zorg en Dwang voorziet ook in een vertrouwenspersoon. Alie stemt indien nodig af met de vertrouwenspersoon voor de Wet Zorg en Dwang.